Stil lezen …

 
Stil lezen hebben de mensen niet altijd gedaan.
Vroeger lazen alle mensen luidop.
St. Ambrosius (4de eeuw) heeft echter een grote invloed gehad op de manier waarop we lezen.
St. Augustinus schreef in zijn ‘Confessiones’ dat Ambrosius nooit luidop las.
Voor St. Augustinus was deze manier van lezen zo buitengewoon uitzonderlijk dat hij er een bijzondere vermelding van maakte.
De reden is eenvoudig dat stil lezen toen iets eigenaardigs was.
Alhoewel St. Ambrosius wellicht niet de eerste was in de geschiedenis van de mensheid om stil te lezen, is hij de eerste in de Westerse literatuur die vermeld wordt stil te lezen.
De populariteit van de ‘Confessiones’ heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een verandering in de wijze waarop de mensen lezen.
Vandaar dat Filippus de Ethiopische kamerdienaar in de Handelingen van de Apostelen luidop hoorde lezen en hem bekeerde: "Filippus ging er naar toe, hoorde hem den profeet Isaias lezen, en zeide: Begrijpt ge wel, wat ge leest?” (Hand. 8:27)