De positie van het epistel en evangelie in de H. Mis …

 
In de Tridentijnse Mis wordt het epistel rechts van het tabernakel gelezen en het evangelie links. Waarom dit verschil?
Er is hier een mooie symboliek aan verbonden die te maken heeft met de windrichtingen.
Altaren bevinden zich –normaal gezien- oostwaarts.
Dat betekent dat de rechterzijde van het altaar naar het zuiden gericht is en de linkerzijde naar het noorden.
Het zuiden symboliseert de Joden en het Oude Verbond, het noorden de heidenen en het Nieuwe Verbond.
Deze windrichtingen moeten dus vanuit een Joods oogpunt bekeken worden.
Het epistel, dat lezingen bevat uit het Oude Testament, is dus als het ware gericht tot het Joodse volk en hun bekering, en het evangelie tot de heidenen van het noorden.

Vandaar dat de priester tijdens de gelezen en gezongen Tridentijnse Mis zich diagonaal opstelt om het evangelie te lezen/zingen.
Hij richt de woorden van het evangelie aan diegenen die niet behoorden tot het uitverkoren volk maar wie Christus toch redding belooft.
Tijdens de Plechtige Hoogmis of zogenaamde Drieherenmis wordt dit zelfs duidelijker, aangezien het evangelie volledig noordwaarts gelezen wordt.