Symboliek en het gebruik van de bisschopsstaf …

 
De bisschopsstaf is een teken voor de herdelijke zorg van de bisschop voor de gelovigen.
Het gebruik van de bisschopsstaf of herdersstaf is een verwijzing naar Christus als de Goede Herder, alsook naar de herdelijke taak die Christus aan St. Petrus gaf: "Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij? . . .
Jezus sprak tot hem: Weid mijn schapen.” (Jn. 21:15-17)
De staf staat symbool voor de taak en macht van de bisschop als herder:
- De voet van de staf moet puntig zijn. Daarmee moet de herder (bij wijze van aansporing) kunnen steken.
- De knop is om mee te slaan. Een goede herder beschermt immers zijn schapen, maar slaat de wolven.
- De kromming is om de schapen mee binnen te halen.
 

Een diocesane bisschop draagt de kromstaf in zijn eigen bisdom met de knop naar voren (Zie foto links).
Een bisschop die buiten zijn eigen bisdom de kromstaf draagt, heeft de knop naar binnen (Zie foto midden).
Daarmee geeft hij aan dat hij buiten zijn bisdom is en dus geen jurisdictie uitoefent in het bisdom waar hij momenteel aanwezig is.
Hij kan dus als het ware de schapen niet binnenhalen met de kromming.
De haak, die symbolisch een beperkt bereik heeft, geeft de beperkte rechtsmacht aan.
Aangezien de Paus onbeperkte rechtsmacht binnen de Kerk heeft, draagt deze geen kromstaf, maar een kruisstaf (Zie foto rechts).
Daarmee geeft hij aan dat zijn zorg en jurisdictie zich over gans de Katholieke Kerk uitstrekt.