St. Agnes …

Op 21 januari vindt er elk jaar een oeroude traditie plaats in de St. Agnes Basiliek te Rome.
Bij het Agnus Dei tijdens de Mis worden op het feest van St. Agnes twee lammeren gewijd (Latijn voor lam: ‘Agnus’).
Uit de wol van deze twee lammeren worden de aartsbisschoppelijke pallia gemaakt.
Het pallium (het latijn voor mantel) is het liturgische symbool voor het apostolisch gezag van metropolieten en primaten.
"Het pallium … wordt gedragen om de hals en over de kazuifel, en heeft twee afhangende banden aan de voor- en achterkant.
De witte band is voorzien van zwarte kruisen.”