Het uur van de kruisiging …

Zoals iedereen weet, stierf Christus rond "het negende uur”, d.w.z. drie uur in de namiddag (Mk. 15:34). Op datzelfde ogenblik vond het offer in de Tempel plaats.
Het offer in de Tempel vond tweemaal per dag plaats, namelijk om 9 uur ’s morgens en om 3 uur ’s namiddags.
Dat betekent dat op hetzelfde ogenblik als een lam geofferd werd in de Tempel, het ware lam -het Lam Gods- zichzelf opofferde voor ons.
De einde van het oude offer en het begin van het nieuwe offer overlapten elkaar op de dag van de kruisiging.