Ichthus of het vissymbool…

 
Ichthus (Gr. IΧΘΥΣ of ἰχθύς, "vis”) of het vissymbool is een christelijk symbool dat gebruikt werd in de eerste eeuwen toen de Kerk vervolgd werd.
Aangezien het moeilijk was voor reizende christenen om te ontdekken wie christen was, brachten de christenen dit symbool aan op hun huizen als herkenningspunt.
Het woord ichthus was een acroniem (een letterwoord dat een afkorting is en dat wordt uitgesproken als een woord).
Met andere woorden, elke letter van het woord IΧΘΥΣ was een afkorting voor een ander woord.
De afkorting INRI (Jezus van Nazareth, Koning der Joden) is een bekend voorbeeld van een acroniem. Het acroniem IΧΘΥΣ stond voor ‘Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder’.
 
I Ἰησοῦς Jezus
Χ (CH) Χριστός Christus
Θ (TH) Θεοῦ Gods
Υ (Y) Υἱός Zoon
Σ (S) Σωτήρ Redder
 
Het woord ‘vis’ heeft uiteraard een bijzondere betekenis voor christenen.
Enerzijds waren de apostelen vissers, anderzijds doet het ons denken aan de wonderbare broodvermenigvuldiging in Jn. 6:1-15.
Het vissymbool werd dus door de eerste christenen gebruikt als een geheim teken.
In de catacomben kan men dit teken op verschillende plaatsen ontdekken.
Vandaag de dag komt men het teken van de vis soms tegen op auto’s.