Het kussen van de ring van een Bisschop …

 
De traditionele manier waarop men een bisschop begroet bestaat in het knielen en het kussen van zijn ring.
Wat weinigen weten is dat de Kerk deze akte van nederigheid en respect voor het kerkelijk gezag beloont met de vergiffenis van dagelijkse zonden (maar niet doodzonden).
De reden waarom de hand van een bisschop gekust wordt (en in de latijnse wereld ook de hand van een priester), is omdat de handen van bisschoppen en priesters geconsacreerd zijn.
Hun handen zijn daarom het ultieme symbool van het priesterschap.
 
De ring van een bisschop symboliseert het apostolisch gezag.
Wie de ring kust stelt zich dus nederig op t.a.v. en conformeert zich aan dat apostolisch gezag.
Elke keer dat men te communie gaat worden dagelijkse zonden trouwens ook vergeven.
En in de traditionele ritus kust de misdienaar nog altijd het hand van de priester bij het aannemen van de baret, vlak voor het trappengebed begint.