354. Kun je mensen dwingen in God te geloven?

Nee.
Niemand mag anderen, ook de eigen kinderen niet, tot een geloof dwingen, zoals ook geen mens tot ongeloof mag worden gedwongen.
De mens kan alleen in volledige vrijheid voor het geloof kiezen.
Christenen zijn echter geroepen om in woord en daad andere mensen te helpen de weg naar het geloof te vinden.
 
Paus Johannes Paulus II zei: ‘Als de verkondiging en het getuigenis van Christus met eerbied voor de gewetens geschieden, schenden zij de vrijheid niet.
Het geloof vraagt om de vrije instemming van de mens, maar moet aangeboden worden.’