352. Wat betekent: ‘Ik ben de Heer, uw God’ (Ex. 20, 2)?

Omdat de Almachtige zich aan ons getoond heeft als God en Heer, mogen wij niets boven Hem stellen, niets belangrijker vinden en geen andere zaak of persoon voorrang geven op Hem.
God herkennen, Hem dienen, Hem aanbidden – dat heeft absolute prioriteit in het leven.
 
God verwacht dat wij Hem ons hele geloof schenken.
Wij moeten onze hele hoop en alle krachten van de liefde op Hem richten.
Het gebod van de liefde voor God is het belangrijkste van alle geboden en de sleutel tot alle andere. Daarom is dit het eerste van de Tien Geboden.