351. Zijn de Tien Geboden niet achterhaald?

Nee, de Tien Geboden zijn absoluut niet bepaald door tijdsomstandigheden.
Ze zijn een uiting van altijd en overal geldende, onveranderlijke grondplichten van de mens tegenover God en de naaste.
 
De Tien Geboden zijn geboden van het verstand, zoals ze ook deel uitmaken van de bindende openbaring van God.
Ze zijn zo fundamenteel verplichtend, dat niemand vrijgesteld is van het houden van die geboden.