348. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven (Mt. 19, 16)?

Jezus zegt: ‘Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden!’ (Mt". 19, 17).
En hij voegt eraan toe: ‘Kom daarna terug en volg mij’ (Mt. 19, 21)!
 
Christen zijn is meer dan een correct leven leiden en je aan de geboden houden.
Christen zijn is een levende relatie met Jezus.
Een Christen verbindt zich diep en persoonlijk met zijn Heer en gaat op de weg die naar het ware leven leidt.