347. Waarom is een dubbel moraal zo een zwaarwegend verwijt tegen christenen?

De overeenstemming van leven en getuigenis is de eerste voorwaarde van de verkondiging van het evangelie.
Dubbele moraal is daarom verraad aan de opdracht van de christen om 'zout van de aarde' en 'licht van de wereld' te zijn.
 
Paulus was het die de gemeente in Korinthe eraan herinnerde: 'U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen' (2 Kor. 3:3).
De christenen zelf, niet wat zij zeggen, zijn de 'aanbevelingsbrief" (2 Kor. 3:2).van Christus aan de wereld.
Des te vernietigender is het als juist priesters en religieuzen zich aan kinderen vergrijpen.
Ze begaan niet alleen onzegbare misdaden tegen de slachtoffers.
Ze ontnemen veel mensen de hoop op God en doven bij velen het licht van het geloof.