345. Hoe luiden de vijf geboden van de kerk?

1. De liturgie bijwonen op zondag en de verplichte feestdagen; geen werk of activiteiten uitvoeren die in tegenspraak zijn met het karakter van de zondag.
 
2. Minstens eenmaal per jaar het boete sacrament ontvangen.
 
3. Ten minste met Pasen de Eucharistie ontvangen.
 
4. De vasten- en onthoudingsdagen respecteren (Aswoensdag en Goede Vrijdag).
 
5. De kerk in haar materiële noden bijstaan.
 
Deze vijf geboden worden op een bondige wijze als volgt verwoord:
 
1.Zon- en feestdag houdt in eer.
2.Hoor wel Mis dan, elke keer.
3.Boet, houd vasten ongeschonden.
4.Biecht minstens eens per jaar uw zonden,
5.En nut rond Pasen 't Brood des Heren.
 
of ook volgens een andere versvorm:
1.Zon- en feestdag zult gij eren.
2.Op boet- en vrijdag het vlees ontberen.
3.Houd de vasten ongeschonden.
4.Biecht minstens eens per jaar uw zonden,
5.En nut rond Pasen 't Brood des Heren.