343. Hoe helpt de kerk ons een goed en verantwoordelijk leven te leiden?

In de kerk worden we gedoopt.
In de kerk ontvangen we het geloof dat de kerk de eeuwen door onvervalst heeft bewaard.
In de kerk horen we het levende Woord van God en wordt ons verteld hoe we moeten leven zoals God het wil.
Door de Sacramenten, die Jezus zijn leerlingen heeft toevertrouwd, bouwt de kerk ons op, sterkt en troost zij ons.
In de kerk brandt het vuur van de heiligen dat het vuur in ons kan ontsteken.
In de kerk wordt de heilige Eucharistie gevierd, waarin de overgave en kracht van Christus zo voor ons wordt vernieuwd, dat wij, met Hem verbonden, zijn lichaam worden en uit zijn kracht leven.
Ondanks al haar menselijke zwakheden: wie christen wil zijn, kan niet om de kerk heen.