340. Hoe verhoudt de genade van God zich tot onze vrijheid?

Gods genade komt de mens in vrijheid tegemoet en zoekt hem en vordert hem op in zijn volledige vrijheid.
Genade dwingt niet.
De liefde van God wil onze vrije instemming.
 
Je kunt ook nee zeggen tegen het aanbod van genade.
Maar de genade is ons mensen niet vreemd of iets van buiten; ze beantwoordt aan de diepste verlangens van de menselijke vrijheid.
God werkt in ons met zijn genade en bereidt ons daardoor voor op ons vrije antwoord.