339. Wat doet de genade van God met ons?

De genade van God neemt ons op in het innerlijke leven van de drievuldige God, in de uitwisseling van liefde tussen Vader, Zoon en Heilige Geest.
Ze stelt ons in staat te leven in de liefde van God en vanuit deze liefde te handelen.
 
De genade is van boven over ons uitgestort en niet te verklaren vanuit oorzaken van deze wereld (bovennatuurlijke genade).
Ze maakt ons, vooral door de doop, tot kinderen van God en erfgenamen van de hemel (heiligmakende of vergoddelijkende genade).
Ze schenkt ons een blijvende innerlijke neiging tot het goede (habituele genade).
De genade helpt ons alles te onderscheiden, te willen en te doen wat ons leidt naar het goede, naar God en de hemel (actuele genade of genade van bijstand).
Genade voltrekt zich op bijzondere wijze in de Sacramenten, die naar de wil van onze Verlosser de ontmoetingsplaatsen met God zijn (sacramentele genade).
Genade manifesteert zich ook in bijzondere genade gaven die aan individuele christenen gegeven zijn (charismata) of in bijzondere krachten die beloofd zijn aan de staat van het huwelijk, het religieus leven en de geestelijke stand (genade van staat).