338. Wat is genade?

Onder genade verstaan wij de vrije, liefdevolle toewending van God naar ons, zijn helpende goedheid, de levenskracht die van Hem komt.
Door kruis en verrijzenis wendt God zich helemaal tot ons en deelt zich aan ons mee in de genade.
Genade is alles wat God ons geeft, zonder dat wij het ook maar in het minst verdienen.
 
'Genade', zegt paus Benedictus XVI, is 'aangekeken worden door God en aangeraakt worden door zijn liefde'.
Genade is geen ding, maar het meedelen van zichzelf van God aan de mensen,
God geeft nooit minder dan zichzelf.
In de genade zijn wij in God.