337. Hoe worden wij verlost?

Geen mens kan zichzelf verlossen.
Christenen geloven dat ze door God verlost zijn, die daartoe zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld heeft gestuurd.
Verlossing betekent voor ons dat we door de Heilige Geest bevrijd zijn van de macht van de zonde en uit de doodzonde zijn teruggekeerd naar een leven zonder einde, een leven voor het aangezicht van God.
 
Paulus stelt vast: 'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God' (Rom. 3:23).
De zonde kan voor God, die door en door gerechtigheid en goedheid is, niet bestaan.
Als de zonde alleen maar goed is voor het niets, hoe is het dan met de zondaar?
In zijn liefde heeft God een weg gevonden om de zonde te vernietigen, maar de zondaar te redden.
Hij maakt hem weer 'recht' of rechtvaardig.
Daarom heet verlossing van oudsher ook rechtvaardiging.
Rechtvaardig worden wij niet uit eigen kracht.
Een mens kan zichzelf niet de zonde vergeven, noch zichzelf ontrukken aan de dood.
Daartoe moet God aan ons handelen, en wel uit barmhartigheid, niet omdat wij het zouden verdienen.
God schenkt in de doop 'vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven' (Rom 3:22).
Door de Heilige Geest, die in onze harten is uitgestort, worden wij opgenomen in het sterven en de verrijzenis van Christus, wij sterven voor de zonde en worden geboren voor een nieuw leven in God.
Door Gods toedoen worden we gegrepen door geloof, hoop en liefde en zijn we in staat om te leven in het licht en volgens Gods wil.