336. Hoe gaat Jezus om met de wet van het Oude Verbond?

'Denk niet', zegt Jezus in de Bergrede, 'dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.
Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen' (Mat. 5:17).
 
Jezus leefde als gelovige Jood helemaal volgens de ethische opvattingen en regels van zijn tijd.
Maar in een aantal kwesties week Hij af van een letterlijke, puur formele interpretatie van de wet.