335. Welke betekenis heeft de ‘wet’ van het Oude Verbond?

In de ‘wet’ (de Thora) en het hart daarvan, de Tien Geboden (de decaloog), toont de wil van God zich aan het volk Israël; het gehoorzamen van de Thora is voor Israël de centrale weg naar het heil.
Christenen weten dat je door de wet weet wat je moet doen.
Maar ze weten ook dat het niet de ‘wet’ is die verlost. 
 
Ieder mens heeft de ervaring dat je iets goeds als het ware ‘voorgeschreven’ vindt.
Maar we hebben geen kracht om het te volbrengen, het is te zwaar, we voelen ons er ‘niet toe in staat’ We zien de ‘wet’ en voelen zich overgeleverd aan de zonde.
Zo wordt juist door de ‘wet’ duidelijk hoe dringend wij zijn aangewezen op de innerlijke kracht om de wet te vervullen.
Daarom is de ‘wet’, hoe goed en belangrijk hij ook is, alleen maar een voorbereiding op het geloof in de reddende God.