332. Waaruit blijkt de solidariteit van christenen met andere mensen?

Christenen zetten zich in voor maatschappelijke structuren.
Daar hoort bij dat alle mensen toegang hebben tot de materiële en geestelijke goederen van deze aarde.
Christenen zien er ook op toe dat de waarde van de menselijke arbeid in acht wordt genomen, waarbij een rechtvaardig loon hoort.
Ook het geloof doorgeven is een daad van solidariteit met alle mensen.
 
Solidariteit is het praktische kenmerk van christenen.
Solidair zijn is namelijk meer dan alleen maar een redelijk gebod.
Jezus Christus, onze Heer, heeft zich volledig geïdentificeerd met de armen en onaanzienlijken (Mat. 25:40).
Aan hen solidariteit weigeren betekent Christus afwijzen.