331. Waarom bestaat er toch ongelijkheid onder de mensen?

Alle mensen hebben dezelfde waarde, maar niet allen hebben dezelfde levensvoorwaarden.
Waar ongelijkheid door mensen gemaakt is, is dat in tegenspraak met het evangelie.
Waar mensen van God verschillende gaven en talenten hebben gekregen, zijn wij, volgens Gods plan, op elkaar aangewezen: de een moet in liefde aanvullen wat de ander ontbreekt.
 
Er bestaat een ongelijkheid onder de mensen die niet van God komt, maar het gevolg is van maatschappelijke verhoudingen, vooral door de wereldwijde onrechtvaardige verdeling van grondstoffen, bezit en kapitaal.
God verplicht ons alles af te schaffen wat in duidelijke tegenspraak met het evangelie is en de waarde van de mens veronachtzaamt.
Maar er is ook een ongelijkheid onder mensen die wel overeenstemt met Gods wil: ongelijkheid in gaven, uitgangsposities en mogelijkheden.
Daarin zit een aanwijzing voor ons dat mens-zijn betekent elkaar in liefde helpen, te delen en leven mogelijk te maken.