330. In hoeverre zijn voor God alle mensen gelijk?

Voor God zijn alle mensen gelijk omdat ze allemaal dezelfde schepper hebben, allemaal zijn begiftigd met eenzelfde redelijke ziel en allen dezelfde Verlosser hebben.
 
Omdat voor God alle mensen gelijk zijn, bezit ieder mens dezelfde waarde en heeft aanspraak op dezelfde rechten als mens.
Daarom is iedere sociale, racistische, seksistische, culturele of religieuze minachting voor de mens een onaanvaardbaar onrecht.