329. Waardoor ontstaat in een samenleving sociale rechtvaardigheid?

Sociale rechtvaardigheid ontstaat daar waar je de onvervreemdbare waarde van ieder mens respecteert en de daaruit volgende rechten zonder beperking handhaaft en uitvoert.
Daarbij hoort ook het recht op actieve deelname aan het politieke, economische en culturele leven in de samenleving.
 
De basis van alle rechtvaardigheid is de achting voor de onvervreemdbare waarde van de mens, 'waarvan de verdediging en de bevordering ons door de Schepper zijn toevertrouwd en waartoe de mannen en vrouwen in ieder tijdsgewricht van de geschiedenis op strikte en verantwoordelijke wijze verplicht zijn' (Johannes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis van 1987).
Uit de menselijke waarde volgen menselijke rechten, die geen staat kan afschaffen of veranderen.
Staten en autoriteiten die zulke rechten met de voeten treden, zijn onrechtmatige regimes en verliezen hun gezag.
Voltooiing vindt een samenleving echter niet in wetten, maar in naasteliefde, die 'alle naasten zonder uitzondering beschouwd als een ander ik'