323. Hoe kan de individuele mens zo in de samenleving geïntegreerd zijn........

dat hij zich toch vrij kan ontplooien?
 
 
Het individu kan zich alleen vrij in de samenleving ontplooien als het 'subsidiariteitsbeginsel' in acht wordt genomen.
 
Het door de Katholieke Sociale Leer ontwikkelde subsidiariteitsbeginsel houdt in: wat de enkeling zelf en op eigen kracht kan doen, mag hem niet door een hogere instantie worden afgenomen.
Een hogere sociale instelling mag niet de taken van een lagere overnemen en haar bevoegdheden ontzeggen, maar moet subsidiair (dus ondersteunend) ingrijpen als een taak voor het individu of lagere instelling te zwaar is.