321. Kan een christen een pure individualist zijn?

Nee, een christen kan nooit een pure individualist zijn, want de mens is van nature op gemeenschap ingesteld.
 
Ieder mens heeft een moeder en een vader; hij krijgt hulp van anderen en is verplicht anderen te helpen en zijn talenten te ontplooien tot nut van allen.
Omdat de mens 'evenbeeld' van God is, weerspiegelt hij in zekere zin God, die in diepste wezen niet eenzaam, maar drievuldig is (en daarmee leven, liefde, dialoog en uitwisseling).
Uiteindelijk is het de liefde, het centrale gebod voor alle christenen, waardoor wij ten diepste bij elkaar horen en fundamenteel op elkaar aangewezen zijn: 'Heb uw naaste lief als uzelf' (Mat. 22:39).