320. Zijn er zondige structuren?

Zondige structuren zijn er alleen in overdrachtelijke zin.
Een zonde is altijd aan een individu gebonden, die willens en wetens instemt met het kwade.
 
Niettemin bestaan er maatschappelijke structuren en instellingen die zo in tegenspraak met Gods geboden staan, dat we van ‘zondige structuren’ spreken – ze zijn het gevolg van persoonlijke zonden.