307. Wat is het geloof?

Het geloof aanvaarden is een daad van het verstand onder invloed van de genade.
Het geloof is de kracht waarmee wij met God instemmen, zijn waarheid erkennen en ons persoonlijk aan Hem binden.
 
Het geloof is de door God geschapen weg naar de waarheid, die God zelf is.
Omdat Jezus ‘de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14, 6) is, kan dit geloof niet alleen maar een houding zijn, geen kwestie van ‘ik geloof het wel.’
Enerzijds heeft het geloof duidelijke inhouden, die de Kerk in het Credo (= geloofsbelijdenis) belijdt en die zij moet behoeden.
Wie het geschenk van het geloof wil aannemen, wie dus wil geloven, belijdt dit door alle tijden en culturen heen trouw bewaarde geloof.
Anderzijds gaat het in het geloof om vertrouwen en een band met God met hart en verstand, met alle emotionele krachten.
Want het is de liefde die ‘het geloof zijn kracht verleent’ (Gal. 5, 6).
Of iemand werkelijk gelooft in de God van liefde, blijkt niet uit zijn getuigenissen, maar uit de daden van zijn liefde.