302. Hoe handel je rechtvaardig?

Je handelt rechtvaardig door er steeds op te letten dat je God en de anderen geeft waar ze recht op hebben.
 
Het motto van de rechtvaardigheid luidt: ‘Ieder het zijne.’
Een gehandicapt kind heeft een andere behandeling nodig dan een hoogbegaafd kind om hen allebei gelijkelijk tot hun recht te doen komen.
De rechtvaardigheid spant zich in voor een eerlijke verdeling en verlangt ernaar dat de mensen krijgen wat hun toekomt.
Ook tegenover God moeten we ons laten leiden door rechtvaardigheid en Hem geven wat Hem toekomt: onze liefde en verering.