301. Hoe word je voorzichtig?

Men wordt voorzichtig door te leren het essentiële te onderscheiden van het niet-essentiële, de juiste doelen voor ogen te houden en de beste middelen te kiezen om ze te bereiken.
 
De deugd van de voorzichtigheid stuurt alle andere deugden.
Want voorzichtigheid is het vermogen te onderscheiden wat juist is.
Wie een goed leven wil leiden, moet immers weten wat het 'goede' is en er de waarde van inzien.
Als de koopman in het evangelie: 'Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen' (Mat. 13:46).
Pas iemand die voorzichtig is, kan gerechtigheid, dapperheid en de juiste maat inzetten om het goede te doen.