299. Wat verstaan we onder een 'deugd'?

Een deugd is een innerlijke houding, een positieve gewoonte, een hartstocht die op het goede is gericht.
 
'Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is' (Mat. 5:48).
Dat betekent dat wij ons moeten veranderen op weg naar God.
Met onze menselijke krachten kunnen we dat slechts ten dele.
God ondersteunt met zijn genade de menselijke deugden en schenkt ons bovendien de zogenaamde goddelijke deugden, met behulp waarvan wij zeker toegang vinden tot het licht en de nabijheid van God.