298. Wordt iemand die met een goed geweten verkeerd handelt, schuldig voor God?

Nee.
Als je na grondig zelfonderzoek tot een zeker oordeel is gekomen, moet je onder alle omstandigheden zijn innerlijke stem volgen, zelfs met het risico iets verkeerds te doen.
 
Onheil dat buiten iemands schuld door een onjuist gewetensoordeel in de wereld komt, rekent God ons niet aan.
Zozeer je in laatste instantie je geweten moet volgen, zo duidelijk moet je echter ook beseffen dat onder een oneigenlijk beroep op het geweten al heel wat is afgemoord, gemarteld en bedrogen.