296. Mag je iemand dwingen tot iets dat tegen zijn geweten in gaat?

Niemand mag gedwongen worden tegen zijn geweten te handelen, voor zover zijn handelen zich binnen de grenzen van het algemeen welzijn afspeelt.
 
Wie voorbijgaat aan iemands geweten, het negeert en dwang uitoefent, schendt zijn waardigheid.
Het is namelijk de gave goed en kwaad te kunnen onderscheiden en te kunnen kiezen die een mens het meest tot mens maakt.
Dat geldt zelfs als de beslissing, in het licht gezien, verkeerd is.
Als een geweten niet misvormd is, spreekt de innerlijke stem in overeenstemming met wat algemeen verstandig, rechtvaardig en goed voor God is.
Dit geldt niet voor onmondige kinderen en geestelijk gehandicapten.
Die mogen worden gedwongen ten goede te handelen.