290. Hoe helpt God ons vrije mensen te worden?

Christus wil dat wij worden ‘bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven’ (Gal 5:1) en in staat zijn om als broers en zusters van elkaar te houden.
Daarom geeft Hij ons de Heilige Geest, die ons vrij en onafhankelijk maakt van wereldlijke machten en ons sterkt voor een leven in liefde en verantwoordelijkheid.
 
Hoe meer we zondigen, hoe meer we alleen aan onszelf denken, hoe minder we ons vrij kunnen ontplooien.
In de zonde worden we ook onbruikbaarder om het goede te doen en de liefde te leven.
De Heilige Geest die in ons hart woont, geeft ons een hart dat vervuld is van liefde voor God en de mensen.
We nemen de Heilige Geest waar als een kracht die ons naar innerlijke vrijheid leidt, ons voor de liefde opent en ons tot steeds betere werktuigen maakt voor het goede en de liefde.