286. Wat is vrijheid en wat is het doel ervan?

Vrijheid is de door God gegeven kracht geheel vanuit onszelf te kunnen handelen; wie vrij is, wordt niet meer van buitenaf bepaald.
 
God heeft ons als vrije mensen geschapen en wil onze vrijheid, opdat wij met ons hele hart voor het goede, ja voor het hoogste ‘goed’ – dus voor God – kunnen kiezen.
Hoe meer wij het goede doen, hoe vrijer wij worden.