285. Wat is de eeuwige zaligheid?

Eeuwige zaligheid is God te aanschouwen en opgenomen worden in de zaligheid van God.
 
In God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is leven, vreugde en gemeenschap zonder einde. Daarin (hemel) te worden opgenomen, zal een niet te bevatten, grenzeloos geluk voor ons mensen zijn.
Dit geluk is het zuivere geschenk van genade van God, want wij mensen kunnen het niet zelf maken noch in zijn grootheid bevatten.
God wil dat wij al op deze aarde kiezen voor ons geluk; in vrijheid moeten wij God kiezen, Hem boven alles liefhebben, het goede doen en het boze met alle kracht mijden.