282. Kent de Heilige Schrift een weg naar geluk?

Wij worden gelukkig door te vertrouwen op de woorden van Jezus in de zaligsprekingen.
 
Het Evangelie is een belofte van geluk voor alle mensen die Gods wegen willen gaan.
Met name in de zaligsprekingen (Mt. 5, 3-12) heeft Jezus concreet gezegd dat er oneindige zegen op rust als wij zijn levensstijl volgen en met een zuiver hart vrede zoeken.