274. Hoe belangrijk is de zogenaamde 'volksvroomheid'?

Volksvroomheid, die zich uit in de verering van relieken, processies, bedevaarten en andere devoties, is een belangrijke vorm van inculturatie van het geloof.
Die vroomheid is goed zolang ze kerkelijk is, naar Christus leidt en men niet los van Gods genade met eigen werken de hemel probeert te verdienen.