270. Hoe staat de kerk tegenover gescheiden mensen die hertrouwen?

De kerk neemt hen, naar Jezus' voorbeeld, in liefde aan.
Wie zich na een kerkelijk huwelijk laat scheiden en terwijl de wettige echtgenoot nog leeft een nieuwe verbintenis aangaat, handelt echter in tegenspraak met Jezus' duidelijke uitspraak over de onontbindbaarheid van het huwelijk.
Die eis kan de kerk niet afschaffen.
Het herroepen van de trouw staat in tegenstelling tot de eucharistie, waarin de kerk juist het onherroepelijke van de liefde van God viert.
Daarom wordt wie in die tegenstrijdige situatie leeft, niet toegelaten tot de heilige communie.
 
Paus Benedictus XVI raadt aan om alle gevallen zeker niet gelijk te behandelen en draagt zielzorgers op 'de verschillende situaties goed te onderscheiden, om op adequate wijze geestelijke hulp te kunnen bieden aan de gelovigen die erin betrokken zijn' (Sacramentum Caritatis, 29).