269. Mogen huwelijkspartners in geval van een onoverkomelijk conflict scheiden?

De kerk heeft grote eerbied voor het vermogen van mensen om een belofte te houden en zich in levenslange trouw te binden.
Ze neemt de mensen op hun woord.
Ieder huwelijk kan door crisis bedreigd raken.
Het gesprek, het (gemeenschappelijke) gebed, soms ook therapeutische hulp kunnen dan een uitweg bieden.
Vooral de herinnering aan het feit dat er bij een sacramenteel huwelijk altijd nog een derde bondgenoot is, Christus, kan de hoop altijd weer aanwakkeren.
Iemand voor wie het huwelijk ondraaglijk geworden is, of die zelfs aan psychisch of fysiek geweld blootgesteld is, mag scheiden.
Dat noemt men 'scheiding van tafel en bed', waarvan de kerk op de hoogte moet worden gesteld.
Ook als in deze gevallen de levensgemeenschap verbroken is, blijft het huwelijk geldig.
 
Er zijn ook gevallen waarin de huwelijkscrisis terug te voeren is op het feit dat de partners of een van beide partners op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking niet in staat waren tot een huwelijksvoltrekking niet in staat waren tot een huwelijk of niet volledig instemden met het huwelijk.
Dan is het huwelijk in juridische zin ongeldig.
In zulke gevallen kan een nietigverklaring worden aangevraagd bij de bisschoppelijke rechtbank.