264. Waardoor worden huwelijken bedreigd?

Wat huwelijken werkelijk bedreigt, is de zonde; wat ze vernieuwt, is de vergeving; wat ze sterk maakt, is het gebed en het vertrouwen op de tegenwoordigheid van God.
 
Het conflict tussen mannen en vrouwen, dat juist in huwelijken soms oploopt tot haat, is geen bewijs van de onverenigbaarheid van de geslachten; ook bestaat er geen genetische aanleg tot ontrouw of een specifieke psychische belemmeringen voor levenslange relaties.
Maar veel huwelijken staan onder spanning door gebrek aan communicatie en aandacht.
Daarbij komen economische en maatschappelijke problemen.
Maar vooral de realiteit van de zonde: jaloezie, machtswellust, ruzie, begeerte, ontrouw en andere vernietigende krachten.
Daarom horen vergeving en verzoening, ook in de biecht, wezenlijk bij ieder huwelijk.