262. Wat is nodig voor een christelijk-sacramenteel huwelijk?

Voor een sacramenteel huwelijk zijn vier elementen onontbeerlijk:
1. het jawoord in vrijheid
2. de instemming met een levenslange, exclusieve verbintenis
3. openstaan voor kinderen
4. het bevestigen van de trouw tot de dood
 
Het diepste in een christelijk huwelijk is dat het paar weet: wij zijn een levende afbeelding tussen Christus en de kerk.
 
De eis van eenheid en onontbindbaarheid richt zich in de eerste instantie tegen de polygamie, door christendom beschouwd als een fundamentele overtreding tegen de liefde en de mensenrechten, en ook tegen wat je 'successieve polygamie' zou kunnen noemen: een gevolg van vrijblijvende liefdesrelaties die niet meer tot een groot, onomkeerbaar 'ja' komen.
De eis van huwelijkstrouw houdt in de bereidheid tot een levenslange verbintenis die liefdesrelaties naast het huwelijk uitsluit.
De eis van bereidheid tot vruchtbaarheid betekent dat een christelijk echtpaar openstaat voor de kinderen die God het wil schenken.
Paren die kinderloos blijven, zijn door God geroepen op een andere manier 'vruchtbaar' te worden.
Een huwelijk waarin een van die elementen bij de huwelijkssluiting is uitgesloten, komt niet tot stand.