257. Zijn vrouwen minder waard omdat alleen mannen het wijdingssacrament mogen ontvangen?

De bepaling dat alleen mannen de heilige wijdingen mogen ontvangen, betekent niet dat vrouwen minder waard zijn.
Voor God hebben man en vrouw dezelfde waarde, maar ze hebben verschillende taken en charismata.
De kerk ziet zich gebonden door het feit dat Jezus bij de instelling van het priesterschap tijdens het laatste avondmaal uitsluitend mannen uitkoos.
Paus Johannes Paulus II verklaarde in 1994 dat 'de kerk niet het gezag heeft om vrouwen de priesterwijding toe te dienen, en dat alle gelovigen zich definitief aan dit besluit dienen te houden.
 
Jezus heeft als geen ander figuur in de oudheid vrouwen op provocatieve wijze waardering gegeven door vriendschap met hen te sluiten en hen in bescherming te nemen.
Onder zijn leerlingen waren vrouwen en Jezus achtte hun geloof hoog.
De eerste getuige van zijn verrijzenis is een vrouw.
Daarom wordt Maria Magdalena 'apostelin onder de apostelen' genoemd.
Toch is het wijdingspriesterschap en het herdersambt altijd aan mannen voorbehouden.
De mannelijke priester moet voor de gemeente Jezus Christus vertegenwoordigen.
Het priesterschap is een bijzondere dienst, die de man ook in zijn mannelijk-vaderlijke geslachtelijke rol opeist.
Maar het is geen vorm van het mannelijke boven het vrouwelijke stellen.
Vrouwen spelen in de kerk een niet minder centrale rol dan mannen, zoals we zien aan Maria, maar het is nu juist een vrouwelijk rol.
Eva werd de moeder van alle levenden genoemd (Gen. 3:20).
Als 'moeders van alle levenden' hebben vrouwen bijzondere gaven en vaardigheden.
Zonder hun manier van onderwijs, verkondiging, caritas, spiritualiteit en zielzorg zou de kerk 'eenzijdig verlamd' zijn.
Overal waar mannen in de kerk de priesterlijke dienst gebruiken als machtsinstrument of vrouwen met hun eigen charismata niet aan bod laten komen, zondigen ze tegen de liefde en de Heilge Geest van Jezus.