255. Wat gebeurt er bij de diakenwijding?

Bij de diakenwijding wordt de kandidaat aangesteld tot een eigen dienst binnen het wijdingssacrament.
Want hij vertegenwoordigt Christus als Hem die niet gekomen is 'om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Mat. 20:28).
In de wijdingsliturgie staat: 'In dienst van het woord, het altaar en van de liefde is de diaken er voor allen'.
 
Oerbeeld van de diaken is de heilige martelaar Stefanus.
Toen de apostelen in de oergemeente in Jeruzalem de vele caritatieve taken niet meer aankonden, stelden ze zeven mannen aan 'voor de dienst aan de tafels', die zij vervolgens wijdden.
Stefanus, die als eerste wordt genoemd, werkte 'vol genade en kracht' voor het nieuwe geloof en voor de armen van de gemeente.
Nadat het diaconaat eeuwenlang alleen maar een fase was op weg naar het priesterambt, is het tegenwoordig ook weer een zelfstandige roeping voor zowel celibatairen als gehuwden.
Daarmee wilde men het dienende karakter van de kerk opnieuw beklemtonen en tevens, net als in de oerkerk, de priesters een hulp terzijde stellen die met name pastorale en sociale taken van de kerk op zich neemt.
Ook de diakenwijding is onherroepbaar en levenslang geldig.