254. Wat gebeurt er bij de priesterwijding?

Bij de priesterwijding roept de bisschop de kracht van God af over de wijdingskandidaat.
Die ontvangt hierdoor een onuitwisbaar zegel, dat hem nooit meer zal verlaten.
Als medewerker van zijn bisschop zal de priester het woord van God verkondigen, de Sacramenten bedienen en vooral de heilige Eucharistie celebreren.
 
Tijdens de heilige Mis begint de eigenlijke priesterwijding met het noemen van de naam van de kandidaat.
Na de preek van de bisschop belooft de toekomstige priester gehoorzaamheid aan de bisschop en zijn opvolgers.
De eigenlijke wijding vindt vervolgens plaats door handoplegging en gebed van de bisschop.