253. Hoe belangrijk is de bisschop voor een katholieke Christen?

Een katholieke christen voelt zich verplicht aan zijn bisschop; de bisschop is voor hem aangesteld als plaatsvervanger van Christus.
Bovendien is de bisschop, die met de priesters en diakenen als zijn gewijde helpers het herdersambt uitoefent, het zichtbare principe en het fundament van de plaatselijke kerk (bisdom of diocees).