252. Wat gebeurt er bij de bisschopswijding?

Bij de bisschopswijding ontvangt een priester het volledige Wijdingssacrament.
Hij wordt gewijd tot opvolger van de apsotelen en treedt toe tot het bisschoppencollege. Samen met de andere bisschoppen en de Paus is hij van nu af aan verantwoordelijk voor de hele Kerk.
De Kerk belast hen speciaal met het leerambt, het heiligingsambt en het bestuursambt.
 
Het bisschopsambt is het eigenlijke herdersambt in de Kerk.
Immers, het gaat terug op de oergetuigen van Jezus, de apostelen, en voert het door Christus ingestelde herdersambt van de apostelen verder.
Ook de Paus is een bisschop, maar wel de eerste onder hen en het hoofd van het college.