249. Wat gebeurt er bij de Wijding?

Wie gewijd wordt, ontvangt een gave van de Heilige Geest, die hem een heilige volmacht geeft en via de bisschop door Christus wordt verleend.
 
Priester zijn betekent niet alleen een functie of een ambt op zich nemen.
Door de Wijding ontvangt een priester een bepaalde kracht en een zending, hem geschonken voor zijn geloofsbroeders en -zusters.