248. Hoe heten de sacramenten van de dienst voor de gemeenschap?

Wie gedoopt en gevormd is, kan in de kerk in twee speciale sacramenten een bijzondere opdracht ontvangen en daartoe door God in dienst worden genomen: de wijding en het huwelijk.
 
Beide sacramenten hebben iets gemeenschappelijks: ze zijn bestemd voor anderen.
Niemand wordt alleen voor zichzelf gewijd, ook treedt niemand alleen voor zichzelf in het huwelijk.
Het wijdings- en huwelijkssacrament zijn bedoeld om het volk van God op te bouwen, d.w.z. ze zijn een kanaal waardoor God liefde door de wereld laat stromen.