245. Hoe werkt de ziekenzalving?

De ziekenzalving geeft troost, vrede en kracht en verbindt de zieke in zijn kritieke toestand en zijn lijden op een diep niveau met het lijden van Christus.
Want de Heer heeft onze angsten doorstaan en onze pijn aan den lijve gevoeld en gedragen.
Bij sommigen bewerkt de ziekenzalving lichamelijke genezing.
Maar wanneer God iemand tot zich wil roepen, schenkt Hij hem door de ziekenzalving de kracht voor alle lichamelijke en geestelijke strijd op zijn laatste weg.
 
Veel zieken zijn bang voor dit sacrament en schuiven het voor zich uit tot het laatste moment, omdat ze denken dat het een soort doodsvonnis is.
Het tegendeel is waar: de ziekenzalving is een soort levensverzekering.
Wie als christen een zieke begeleidt, moet het iedere valse angst ontnemen.
De meeste mensen die in doodsgevaar verkeren, voelen intuïtief aan dat er op dat moment niets belangrijker is dan zich onmiddelijk en onvoorwaardelijk te voegen bij Hem in wie de dood overwonnen is en die het leven zelf is: Jezus, de redder.